👋Hey there,I'm Dimitri

I like trying out new frameworks and writing about them. Below you can find the latest articles I wrote.


Producing REST API’s with Spring

September 6th, 2016 | 12 min read | REST, Spring, Spring boot, Spring MVC, Web, Web services

In the past couple of weeks I’ve written a few simple applications using Spring boot. With Spring MVC it’s also quite easy to serve REST API’s. In this article I’ll show you how to create such a REST API and how to consume one using RestTemplate.

Web service client genereren met Maven

March 12th, 2013 | 9 min read | Maven, SOAP, Spring, Spring MVC, Web, Web services, WSDL

Ik heb nu al enkele tutorials gesproken over REST services, maar in deze tutorial ga ik een web service (SOAP) aanspreken. Het handige van zo’n web services is dat ze contract-based zijn, je weet dus precies op voorhand (dankzij documenten zoals een WSDL) wat je moet meegeven en wat je kan terug verwachten. Doordat SOAP/WSDL […]

Apache CXF REST en Spring

January 12th, 2013 | 10 min read | Apache CXF, JAX-RS, Maven, Spring, Spring MVC, Web, Web services

Ik heb in een van de eerste tutorials rond Java al eens gesproken over een JAX-RS implementatie, namelijk RESTEasy. In deze tutorial ga ik dezelfde applicatie schrijven maar dan met een andere JAX-RS implementatie, namelijk die van Apache. Ik ga voor de verandering ook eens gebruik maken van een JSON provider (Jackson)  in plaats van […]