👋Hey there,I'm Dimitri

I like trying out new frameworks and writing about them. Below you can find the latest articles I wrote.


Containerizing your Spring boot application with Docker

February 5th, 2019 | 9 min read | Docker, Maven, Spring, Spring boot, Web

About two years ago, I wrote a blogpost about containerizing your Spring boot application with Docker. However, some things have changed, and within this tutorial I’ll give you a more up-to-date take to containerizing your Spring boot applications.

Mapping beans with MapStruct

February 23rd, 2016 | 9 min read | MapStruct, Maven, Spring

Recently, I wrote several tutorials about Spring boot and Spring Data JPA. A common issue that appears when writing large applications is that you don’t want to use your entities on your front-end. The reason behind this is that your entity usually resembles how your database and your tables look like, while your model or […]

Executing Jasmine tests with Maven

February 7th, 2015 | 6 min read | angular, AngularJS, Jasmine, JavaScript, Maven, Testing

A while ago I wrote my very first Spring Boot application and I showed you how fast it could be using Spring Boot and AngularJS. I also thought about testing all sides of the application, so I started with writing some integration tests for my REST API, then I wrote some unit tests using Mockito […]

Maven CSS ontwikkeling met LESS en YUI

May 18th, 2013 | 5 min read | CSS, LESS, Maven, Web, YUI

De laatste jaren zijn web resources zoals JavaScript en CSS steeds belangrijker aan het worden. Ze zijn zelfs zo belangrijk dat ze vaak enkele honderden lijnen in beslag nemen. Om CSS development te verbeteren zijn hiervoor alternatieven uitgebracht zoals LESS. Hiermee kan je bijvoorbeeld vaak gebruikte parameters zoals kleuren apart houden en op allerlei plaatsen […]

Web service client genereren met Maven

March 12th, 2013 | 9 min read | Maven, SOAP, Spring, Spring MVC, Web, Web services, WSDL

Ik heb nu al enkele tutorials gesproken over REST services, maar in deze tutorial ga ik een web service (SOAP) aanspreken. Het handige van zo’n web services is dat ze contract-based zijn, je weet dus precies op voorhand (dankzij documenten zoals een WSDL) wat je moet meegeven en wat je kan terug verwachten. Doordat SOAP/WSDL […]

Apache CXF REST en Spring

January 12th, 2013 | 10 min read | Apache CXF, JAX-RS, Maven, Spring, Spring MVC, Web, Web services

Ik heb in een van de eerste tutorials rond Java al eens gesproken over een JAX-RS implementatie, namelijk RESTEasy. In deze tutorial ga ik dezelfde applicatie schrijven maar dan met een andere JAX-RS implementatie, namelijk die van Apache. Ik ga voor de verandering ook eens gebruik maken van een JSON provider (Jackson)  in plaats van […]

Selenium tests in Java

January 6th, 2013 | 13 min read | Integration testing, JUnit, Maven, Selenium, Spring, Testing, Web

In deze tutorial rond testing ga ik een eerste integratie test schrijven. Tot vandaag heb ik me enkel bezig gehouden met unit tests waarvan, zoals ik eerder al zei, enkel kleine stukken code getest worden. Als we echter de samenhang tussen verschillende zaken willen gaan testen, dan noemen we dat integratietesten. Enkele voorbeelden hiervan zijn […]

Spring & JUnit

January 5th, 2013 | 10 min read | JUnit, Maven, Spring, Testing

Ondertussen hebben we al enkele Spring web applicaties gemaakt met frameworks zoals Dozer, Apache Velocity, Apache Lucene, Hibernate, RESTEasy, … . Wat we echter nog niet hebben gedaan is het testen van de applicatie. Deze, en waarschijnlijk ook de volgende, tutorials zullen in het teken staan van het testen van een applicatie.

Logging met Spring AOP (SLF4J/log4j)

August 13th, 2012 | 11 min read | AOP, Maven, SLF4J, Spring, Web

In deze tutorial ga je een combinatie van logging en Aspect Oriented Programming of AOP zien. Logging is een heel belangrijk concept in software, het stelt ons niet enkel in staat om de flow bij te houden tijdens het debuggen, maar in latere fases van de ontwikkeling van de software kan het ook de nodige […]