👋Hey there,I'm Dimitri

I like trying out new frameworks and writing about them. Below you can find the latest articles I wrote.


Get more with Less using Grunt

June 22nd, 2014 | 7 min read | Grunt, JavaScript, LESS

In my previous tutorial I explained how you could use Grunt to create a nice and easy build environment. We did stuff like checking our code quality using JSHint, concatenated and minified files, ran our unit tests, … Most of these changes didn’t require any change to our code (except the location of our freshly […]

Maven CSS ontwikkeling met LESS en YUI

May 18th, 2013 | 5 min read | CSS, LESS, Maven, Web, YUI

De laatste jaren zijn web resources zoals JavaScript en CSS steeds belangrijker aan het worden. Ze zijn zelfs zo belangrijk dat ze vaak enkele honderden lijnen in beslag nemen. Om CSS development te verbeteren zijn hiervoor alternatieven uitgebracht zoals LESS. Hiermee kan je bijvoorbeeld vaak gebruikte parameters zoals kleuren apart houden en op allerlei plaatsen […]