👋Hey there,I'm Dimitri

I like trying out new frameworks and writing about them. Below you can find the latest articles I wrote.


Take your Spring apps to the cloud with Bluemix and Docker

February 16th, 2016 | 10 min read | Bluemix, Docker, Spring boot

A few weeks ago I wrote an article about creating Docker images containing a Spring boot application, introducing both Docker, Docker Machine and Docker Compose. Today I’m going to take those images (both the application image and the MySQL image) to the cloud, using Bluemix.

Creating a Slack bot with Bluemix, Node-RED and Watson

May 23rd, 2015 | 16 min read | Bluemix, Node-RED, Slack, Watson

If you’re just like me and you’re over 20 years, you might have spent several years on IRC and you probably interacted with hundreds of bots over the years. You may have written your own bot, just like I did. Well, with todays frameworks, API’s and tools it’s a lot easier to write such a […]

OOP: Design principles (deel 1)

July 22nd, 2012 | 8 min read | Coding rules, Object oriënted, PHP

Als vervolg op mijn reeks van OOP-tutorials ga ik het nu hebben over enkele design principles die belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden. De design principles zijn enkele kleine puntjes die eigenlijk de reden vormen van wat een goed design is en wat niet. Ze vormen ook de basis voor de meeste design […]

Sonar: PHP code quality

July 21st, 2012 | 7 min read | Code quality, PHP, sonar

Sonar is een code quality management platform dat zeer populair is bij Java-gebruikers, maar dit platform beschikt ook over plugins die integratie mogelijk maakt met andere programmeertalen waaronder C, COBOL, C#, Visual Basic en nog veel meer.

OOP: APIE (polymorphism)

July 18th, 2012 | 3 min read | Coding rules, Object oriënted, PHP

De tweede grote peiler in ons hele APIE-verhaal is polymorfisme. Polymorf wilt zeggen dat het vele (poly) vormen (morf) kan aannemen. In programmeertalen met strong typing is polymorfisme zeer belangrijk, en zorgt het ervoor dat we zowel ‘Kippen’ als ‘Eenden’ op dezelfde manier kunnen behandelen.

OOP: APIE (abstraction)

July 18th, 2012 | 4 min read | Coding rules, Object oriënted, PHP

APIE is een afkorting voor de 4 grote peilers in OOP. Het staat voor: Abstraction Polymorphism Inheritance Encapsulation Wat deze begrippen betekenen en wat je ermee kan doen, dat zal je in deze tutorial te weten komen. Daarnaast ga ik ook nog even de volgende begrippen bespreken: Interfaces Exceptions

OOP: Classes & Objects

July 2nd, 2012 | 8 min read | Coding rules, Object oriënted, PHP

In deze tutorials is het de bedoeling dat je een ruimer beeld krijgt over OOP en de daarbij horende toepassingen. Het meeste in deze tutorials is taal-onafhankelijk, maar als voorbeeldtaal gaan we PHP gebruiken omdat dit vrij gekend is en een zeer kleine leercurve heeft ten opzichte van de andere moderne programmeertalen. Ik moet hier […]